Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje for ældre er:

 • Regelmæssig undersøgelse af tænder og proteser
 • Hjælp til at holde tænder og proteser i god og brugbar stand
 • Behandling af tænder og proteser, hvis de ikke fungerer godt. Behandlingerne tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov samt de realistiske muligheder for at gennemføre en behandling
 • Hvem kan få omsorgstandpleje?
 • Omsorgstandpleje er et tilbud til personer på plejecentre og personer, der bor i eget hjem med så mange hjælpe foranstaltninger, at de reelt kan sammenlignes med beboere på plejecentre
 • Tilbuddet er til borgere med et varigt funktionstab
 • Hvordan kommer du med i ordningen?
 • Det er Visitations afdelingen, der beslutter, hvem der skal have tilbuddet.
 • Når du er visiteret til omsorgstandpleje, kan du frit vælge, om du vil tilslutte sig ordningen.
 • Hvor foregår det?
 • Der er indrettet tandklinikker på følgende plejecentre: Arresøparken, Solhjem, Løvdalen og Humlehaven.
 • Mindre behandlinger kan foregå i eget hjem.
 • Større behandlinger og/eller akutte behandlinger må ofte udføres på en af de mere veludstyrede kommunale tandklinikker.
 • Transport til tandklinik er ikke en del af omsorgstandplejen
 • Hvad koster det?
 • Egenbetalingen er i 2017 kr. 510,- pr. år. Egenbetalingen opkræves månedligt. Er du medlem af ’Sygesikringen Danmark’, er det muligt at få refunderet en del af egenbetalingen.

 • Mere information om omsorgstandpleje og tandpleje for seniorer


  Sidst opdateret 14. december 2016