Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje tilbydes til borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan udnytte voksentandplejen i privat tandlægepraksis. 

Tandplejetilbuddet gives under hensyntagen til den enkeltes behov og ønsker samt helbredstilstand. Du skal visiteres til omsorgstandpleje. Hvis du bor på plejehjem, foregår det via personalet, som kontakter visitator. Hvis du bor i dit eget hjem, henvender du dig til hjemmeplejen, som kontakter visitator på Rådhuset. Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, undgå smertefulde tilstande og derved bidrage til sundhed og livskvalitet. 

Omsorgstandpleje foregår på de kommunale klinikker på skolerne eller plejecentrene, hvis det er muligt, og ellers i borgernes egen bolig. Behandlingen varetages af Halsnæs Tandplejes tandlæger og tandplejere samt kliniske tandteknikere, som vi samarbejder med. 

Fra 1. januar 2018 har borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje mulighed for at modtage omsorgstandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Hvis du ønsker at modtage omsorgstandplejetilbuddet i privat praksis, skal du give Halsnæs kommunale tandpleje besked om, hvilken tandlæge/klinisk tandtekniker du vælger, før du starter. Halsnæs kommunale tandpleje indgår derefter en aftale med den privatpraktiserende tandlæge om varetagelse af omsorgstandplejetilbuddet for dig. Halsnæs Kommune afholder udgiften. Særligt kostbare behandlinger, der udføres i privat tandlægepraksis, kan dog først påbegyndes, efter Halsnæs Kommune har godkendt iværksættelsen og det af den privatpraktiserende tandlæge/kliniske tandtekniker afgivne behandlingstilbud. De ydelser i privat tandlægepraksis ikke kræver forhåndsgodkendelse af Halsnæs  Kommune, er ydelserne i Omsorgstandplejeoverenskomsten. Desuden kan flerfladede plastfyldninger udføres uden forhåndsgodkendelse, såfremt de ikke overstiger følgende beløbsgrænser, der løbende reguleres med samme procentsats, som øvrige omsorgstandpleje ydelser:

  • Plast præmolar enkeltkombineret, 2 flader: 775,00 kr.
  • Plast præmolar dobbeltkombineret, 3 flader: 1005,00 kr.
  • Plast molar enkeltkombineret, 2 flader: 996 kr.
  • Plast molar dobbeltkombineret, 3 flader: 1.150 kr. 

Den maksimale egenbetaling i 2018 for omsorgstandpleje er 520 kr. pr. år. Taksten reguleres én gang årligt. 

Link til Omsorgstandplejen

Link til e-learning omkring omsorgstandpleje

Sidst opdateret 18. januar 2018