Specialtandplejen

Specialtandplejen er en del af det kommunale tilbud. Opgaven varetages for Halsnæs Kommune af Frederikssund Kommune.

Kingoskolens tandklinik

Strandstræde 28 D

3550 Slangerup

Telefon 47 35 27 40

Mail: tandplejkingo@frederikssund.dk

Specialtandplejen kan tilbyde behandling til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Tillige kan henvises børn, som ifølge folkeskolelovens §20 modtager tilbud om specialundervisning eller har gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 

Nye patienter visiteres til ordningen af fagpersoner som har kendskab til borgerens funktionsnedsættelse, f.eks. den ansvarlige pædagogiske eller sygeplejefaglige leder ved et botilbud; personalet på psykiatriske hospitalsafdelinger eller distriktpsykiatriske ordninger.
Hjemmeboende børn, omfattet af særlige dagtilbud (§32) eller folkeskolelovens §20, visiteres af personalet herfra eller af
personalet i den kommunale tandpleje

Visitationen sker efter Sundhedslovens kriterier vedrørende specialtandpleje.

Visitation sker på baggrund af oplysningerne i et henvisningskema, som kan hentes her .

Tilmeldingen behandles inden 10 arbejdsdage. Akutte sager behandles umiddelbart.

Egenbetalingen udgør i 2017 maksimalt 1.895 kr. Der er ingen egenbetaling, hvis du er under 18 år.


Sidst opdateret 14. december 2016